Microsoft Super Admin сургалтын МАБ-ын багш З.Ганбагана DEF CON – Recon OSINT CTF ёс зүйт хакеруудын Олон улсын тэмцээнд түрүүллээ – ETTC