Empasoft co.ltd нь Red hat-ын албан ёсны эрхтэй дараах сургалтуудаа танилцуулж байна – ETTC