“Та дижитал өөрчлөлтөд бэлэн үү?” арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. – ETTC