Зөв хүн сонгож ажиллуулах уу? Хүнээ зөв сургах уу? – ETTC