Админ болохын тулд практик дадлагатай байхаас гадна цаг ямагт суралцаж байх хэрэгтэй – ETTC