Эмпасофт хөдөө орон нутгийн мэдээлэл технологийн ажилтнуудыг чадавхжууллаа – ETTC